RODO BIOFINGER

 

Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach jest  Pan Bogdan Spętany

Obowiązek informacyjny - (.pdf)

Art. 14 - Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola dla osoby upoważnionej

Klauz. inform. wyróżnianie uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych

Klauzaula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna - przesłanka - umowa

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa (szkoła, przedszkole)

Klauzula informacyjna. Świetlica szkolna

Obowiązek informacyjny do stypendium za osiągnięcia naukowe

Organizacja konkursu. Zgody (przetwarzanie danych+wizerunek) + klauzula inf.