Kochani uczniowie!

Ćwiczcie w trakcie przerw w e-learningu - najlepiej przy dostępie do świeżego powietrza :-)  

                                                                                                                       Nauczyciele WF-u

* Turbo rozgrzewka (3 min.)

* WF online w domu - ćwiczenia