polski

https://www.dyktanda.net/ kl. 4-6
https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/  kl. 7-8
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/adam-mickiewiczkl. 7-8
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny/  kl. 7-8
https://dyktanda.pl/  kl. 4-6
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski  kl. 4-8
https://wolnelektury.pl/katalog/  kl. 4-8

powtórki do lektur:
Treny   https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=3
Zemsta    https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c
Dziady cz.II   https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0
Syzyfowe prace https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8

materiał powtórzeniowy dla klasy 8.

Zadania do lektury kl.8a

Imiesłowy

matematyka

klasa 8
•  Graniastosłupy i ostrosłupy
•  Symetrie
•  Koła i okręgi
•  Rachunek prawdopodobieństwa
https://szaloneliczby.pl/klasa-8/ 
ćwiczymy zadania z działów:
Bryły i Symetrie – polecam również powtórzyć zagadnienia z pozostałych działów
https://www.matzoo.pl/klasa8 
polecam zadania z działu Geometria przestrzenna
Treści do obejrzenia i zapoznania się:
https://www.matmagwiazdy.pl/geometria-przestrzenna.html 
filmy z różnych działów matematyki również do obejrzenia na tej stronie

język angielski

Drodzy uczniowie klasy  8a i 8b,
Materiał bieżący z języka angielskiego dot. rozdziału 5 :
 - w załączniku przesyłam ćwiczenia ( str. 1-2 ; zagadnienia leksykalno-gramatyczne w tytule każdej strony) , 
 
 
- udostępniam również:
* arkusz egzaminacyjny z poprzedniego roku szkolnego wraz z transkrypcją i kluczem; warto poćwiczyć,

* poradnik dot. wypowiedzi pisemnych,

* bank zadań otwartych – egz. 8 klasisty Macmillan Education
 
Zachęcam również wszystkich uczniów do kontaktu z językiem angielskim w każdej możliwej dostępnej formie, tj. dowolne ćwiczenia online (słownictwo/gramatyka, etc.- ja podałam kilka przykładowych linków), oglądanie filmów na youtube, słuchanie muzyki, filmy, gry edukacyjne, jak nasz ulubiony Kahoot! ;)…. Nie przerywajcie swojej językowej edukacji, starajcie się każdego dnia mieć kontakt z językiem angielskim.
 
Pozdrawiam i czekam na spotkanie z Wami,
 
M.Jankowiak-Mrozińska
 

język niemiecki

klasa 8ab

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/619/czas-przeszly-perfekt  
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1578/czas-przeszly-perfekt 
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/617/perfekt-czasowniki-regularne 
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1576/perfekt-czasowniki-regularne 
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/621/czasowniki-mocne-perfekt 
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1580/czasowniki-mocne-perfekt 

tabela czasowników:
 

biologia

Klasa 8 A
 
Utrwal, powtórz, dowiedz się więcej, poćwicz! :)
1. Przeczytaj temat: „Ekosystem – współzależność środowiska i organizmów” pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS   Obejrzyj zdjęcia, rysunki i schematy, rozwiąż ćwiczenia interaktywne („Zadania” na samym końcu tematu, pod Słowniczkiem ).
2. Polecenia i zadanie domowe można wykonać pisemnie w zeszycie przedmiotowym – tylko dla zainteresowanych.
3. Dowiedz się więcej (dla zainteresowanych): https://epodreczniki.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DeXiVNI7z
 
Klasa 8 B

Utrwal, powtórz, dowiedz się więcej, poćwicz! :)
1. Utrwal wiadomości na temat konkurencji, jako antagonistycznej zależności między populacjami, naucz się nowych wiadomości dotyczących pasożytnictwa.
 Temat: „Konkurencja i pasożytnictwo” – pod linkiem   https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf  Przeczytaj tekst, obejrzyj zdjęcia i rysunki, rozwiąż ćwiczenia interaktywne („Zadania” na samym końcu tematu, pod Słowniczkiem).
2. Polecenia i zadanie domowe można wykonać pisemnie w zeszycie przedmiotowym – tylko dla zainteresowanych.
3. Dowiedz się więcej (dla zainteresowanych): https://epodreczniki.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DeXiVNI7z
 

chemia

  

fizyka

Fizyka - Informacja dla uczniów klas 8
Fizyka kl. 8 Prąd elektryczny - notatki, zadania, karty pracyFizyka kl. 8 Prąd elektryczny - notatki, zadania, karty pracy
prąd-powtórka

geografia

historia

Film „Wałęsa, człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy
Uczeń:
- potrafi opisać kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce,
- rozumie pojęcia: cenzura, propaganda, związek zawodowy, pluralizm polityczny, nagroda Nobla, okrągły stół, tajny współpracownik,
- zna daty: 1970, 1981,  1989,
- wie kim byli: Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Michaił Gorbaczow, Jan Paweł II, Leonid Breżniew, Anna Walentynowicz,
- rozumie znaczenie upadku komunizmu dla rozwoju dzisiejszej Polski i Europy.

technika

Materiały szkoleniowe do turnieju BRD
http://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm   - przykładowe testy 
https://poprawojazdy.pl/   - tu pobrać Karta Rowerowa (program edukacyjny)
https://brd.edu.pl/   - strona z teoria i zadaniami
http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd-2019-2020/  - przykładowe zadania + regulamin na stronie KO