polski

https://www.dyktanda.net/    kl. 4-6
https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/  kl. 7-8
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/adam-mickiewicz/  kl. 7-8
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny/  kl. 7-8
https://dyktanda.pl/  kl. 4-6
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski  kl. 4-8
https://wolnelektury.pl/katalog/  kl. 4-8

powtórki do lektur:
Treny   https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=3
Zemsta    https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c
Dziady cz.II https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0
Syzyfowe prace https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8

Klasa 7A

Latarnik klasa 7a

Imiesłowy

matematyka

powtorki-z-plusem-sp-zestaw-1-pdf 

powtorki-z-plusem-sp-zestaw-2-pdf 

powtorki-z-plusem-sp-zestaw-3-pdf 

powtorki-z-plusem-sp-zestaw-4-pdf

 

Zadania do zrobienia w zeszycie przedmiotowym:

zadania_online_klasa_7

Zadania dodatkowe do rozwiązania

https://www.matzoo.pl/klasa7 - zadania z działu równania

język angielski

Drodzy uczniowie klasy  7a i 7b,
 
Materiał bieżący z języka angielskiego dot. rozdziału 5 :
- w załączniku przesyłam ćwiczenia ( str. 17-20 ; zagadnienia leksykalno-gramatyczne w tytule każdej strony) , 
 
- ostatnio wprowadziliśmy zagadnienie gramatyczne dot. czasu Present Perfect, proszę o utrwalenie zasad, a także III formy Past Participle (czasowniki nieregularne- przesyłam pomocniczą tabelę),
https://www.ang.pl/cwiczenia/811/present-perfect-budowa 
https://www.e-ang.pl/test,17,Present-Perfect-test-wyboru.html 
- materiał, który udostępniam w załączniku umożliwia powtórzenie wiadomości od początku roku szkolnego do zagadnień bieżących, proszę więc wracać do powtórek,
-  proszę również zapoznać się z materiałem zamieszczonym pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-7 
https://www.ang.pl/cwiczenia 
 
Zachęcam również wszystkich uczniów do kontaktu z językiem angielskim w każdej możliwej dostępnej formie, tj. dowolne ćwiczenia online (słownictwo/gramatyka, etc.- ja podałam kilka przykładowych linków), oglądanie filmów na youtube, słuchanie muzyki, filmy, gry edukacyjne, jak nasz ulubiony Kahoot! ;)…. Nie przerywajcie swojej językowej edukacji, starajcie się każdego dnia mieć kontakt z językiem angielskim.
 
Pozdrawiam i czekam na spotkanie z Wami,
 
M.Jankowiak-Mrozińska
 

biologia

Utrwal, powtórz, dowiedz się więcej, poćwicz! :)
1. Utrwal wiadomości o układzie wydalniczym (2 tematy): https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DdqSJxj2r oraz https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/D13TqDQKN - Przeczytaj teksty, obejrzyj rysunki, zdjęcia, schematy. Rozwiąż  ćwiczenia interaktywne („Zadania” na samym końcu tematu, pod Słowniczkiem). 
2. Dla zainteresowanych: polecenia i zadania domowe można wykonać pisemnie w zeszycie.
3. Dla ambitnych: wiadomości i ćwiczenia interaktywne o tkankach  (utrwalenie i poszerzenie wiadomości) - https://epodreczniki.pl/a/tkanki-budujace-organizm-czlowieka/DhO2GeRk2

chemia

https://pazdro.com.pl/doswiadczenia-chemiczne   
https://panbelfer.pl/interaktywna-chemia/  
https://www.youtube.com/channel/UCo8YyZXLzoR8FDgBYpVEK4g  
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg  

fizyka

Fizyka - Informacja dla uczniów klas 7 (.doc)
Jak opisujemy ruch - notatki, zadania, karty pracy (.doc)
Ruch - powtórka

geografia

klasa 7 ab
Powtórzenie wiadomości z działu 4 Rolnictwo i przemysł Polski.
Proszę uzupełnić  zeszyt ćwiczeń (zadania  dotyczące tego działu), łącznie dla dociekliwych.  Na koniec wykonać zadania w ćwiczeniu "Sprawdź czy potrafisz"/str.90-91. Wykonaj zadania w zeszycie z podręcznika  dotyczące podsumowania "Sprawdź się" .

Klasa 7 b
Z racji tego, że został jeszcze jeden temat do końca działu proszę  przeczytać go w podręczniku - temat pt. "Gospodarka morska" i wykonać zadania w ćwiczeniu str.88-89.

Dodatkowo dołączam przydatne materiały interaktywne do tego działu:
https://wordwall.net/pl/resource/459443/geografia/elektrownie-w-polsce 
https://wordwall.net/pl/resource/801014/geografia/przemys%c5%82-w-polsce 
https://wordwall.net/pl/resource/932745/geografia/powt%c3%b3rzenie-z-geografi-cz1-rolnictwo-i-przemys%c5%82-polski 
https://wordwall.net/pl/resource/932772/geografia/powt%c3%b3zenie-z-geografi-cz%c4%99%c5%9b%c4%87-2-rolnictwo-i-przemys%c5%82 
https://wordwall.net/pl/resource/529038/polski/rolnictwo-i-przemys%c5%82-polski 
https://wordwall.net/pl/resource/755132/geografia/%c5%bar%c3%b3d%c5%82a-energii-elektrycznej 

Przypomnienie do poprzedniego działu 3 " Ludność i urbanizacja w Polsce", materiały interaktywne:
https://wordwall.net/pl/resource/357362/polski/stolice-wojew%c3%b3dztw-polski 
https://wordwall.net/pl/resource/646359/geografia/wojew%c3%b3dztwa-polski 
https://wordwall.net/pl/resource/471956/geografia/struktura-narodowo%c5%9bciowa-i-etniczna-w-polski 

historia

Film „Bitwa Warszawska” w reżyserii Jerzego Hoffmana
Uczeń:
- zna datę bitwy warszawskiej
- rozumie główne założenia komunizmu,
- wie kim byli: Józef Piłsudski, Włodzimierz Lenin,
- zna skrót ZSRR
- rozumie znaczenie zwycięstwa Polski w bitwie warszawskiej,

technika

Materiały szkoleniowe do turnieju BRD
http://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm  - przykładowe testy  
https://poprawojazdy.pl/  - tu pobrać Karta Rowerowa (program edukacyjny) 
https://brd.edu.pl/  - strona z teoria i zadaniami
http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd-2019-2020/  - przykładowe zadania + regulamin na stronie KO

muzyka

Wielcy kompozytorzy:

Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin

http://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/historia-muzyki/kompomozytorzy/stanislaw-moniuszko

https://www.ted.com/talks/tim_hansen_how_to_read_music/transcript?language=pl&fbclid=IwAR1QmR2Qpq0MeYXCpnfFWTERHU7PMnxctdktMxR9lY3oN7mn0-L3r5zpcPY#t-125883 

UWAGA! W polskim nazewnictwie dźwięk B nazywa się H.

plastyka

Zwiedzamy online Muzeum Narodowe w Krakowie:

https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow?fbclid=IwAR26kgxy2C1yGlHr_3KXgC6G3YyDKHap8_lQY1xtcdSiiBXlpw2OURiqWQY

Lekcja patrzenia

https://www.ted.com/talks/amy_herman_a_lesson_on_looking/transcript?language=pl&fbclid=IwAR2acxc5Tj6e9n9PNpRJTVUWkOj94swXwdnUKRV7Pd2xget8JyWsN2pMAeY