KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r,

4.- 6. Maja 2022 r.

24 - 26. maja 2022 r. – egzamin klas 8

 

Koniec 1. półrocza:

23.01.2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 01.01.2020 r.

 

Ferie zimowe

17 stycznia 2022 r. – 30. stycznia 2022 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

15 wietnia 2022 r.– 19. kwietnia 2022 r. 


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.