KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Dni wolne od zajęć na mocy rozporządzenia MEN z 6 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego:
2 stycznia 2018 r.
20 i 30 kwietnia 2018 r.
2 i 4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

Koniec 1. półrocza
19 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2017 r. - 2 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe
12 - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.