KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

25. – 27. maja 2021 r. – egzamin klas 8

28. – 31. maja 2020 r. 

1. – 5. czerwca 2021 r.

 

Koniec 1. półrocza:

17.01.2021 r

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 01.01.2020 r.

 

Ferie zimowe

15. lutego 2021 r. - 28 lutego 2021 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

01. kwietnia 2021 r.– 06. kwietnia 2021 r. 


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25. czerwca 2021 r.