polski

https://www.dyktanda.net/     kl. 4-6

https://dyktanda.pl/   kl. 4-6

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski  kl. 4-8

https://wolnelektury.pl/katalog/  kl. 4-8

matematyka

Zadania dla klasy 6a:

 Test do rozwiązania

klasa 6
•  Liczby dodatnie i liczby ujemne
•  Wyrażenia algebraiczne i równania
•  Figury przestrzenne
ćwiczymy zadania z działów:
Liczby dodatnie i ujemne oraz Wyrażenia algebraiczne i równania
https://www.matzoo.pl/klasa6 
polecam zadania z działu Wyrażenia algebraiczne i równania
Treści do obejrzenia i zapoznania się:
https://www.matmagwiazdy.pl/index.html 
filmy z różnych działów matematyki do obejrzenia na tej stronie 
 
Zadania dla klasy 6b:
 
Zadania do zrobienia w zeszycie przedmiotowym:
https://matzoo.pl/klasa6 - wyrażenia algebraiczne i równania oraz liczby dodatnie i ujemne
https://szaloneliczby.pl/klasa-6/ 
Liczby dodatnie i ujemne
Ułamki zwykłe i dziesiętne
 

język angielski

Drodzy uczniowie klasy  6a i 6b,
 
Materiał bieżący z języka angielskiego dot. rozdziału 5 :
 - w załączniku przesyłam ćwiczenia ( str. 13-15 ; zagadnienia leksykalno-gramatyczne w tytule każdej strony) , 
 
- ostatnio wprowadziliśmy zagadnienie gramatyczne dot. czasu Present Perfect, proszę o utrwalenie zasad, a także zapoznanie się z III formą czasownika- Past Participle (czasowniki nieregularne- przesyłam pomocniczą tabelę),
https://www.ang.pl/cwiczenia/811/present-perfect-budowa 
- materiał, który udostępniam w załączniku umożliwia powtórzenie wiadomości od początku roku szkolnego do zagadnień bieżących, proszę więc wracać do powtórek,
-  proszę również zapoznać się z materiałem zamieszczonym pod poniższym linkiem:
https://www.e-ang.pl/test.php 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-6 
 
Zachęcam również wszystkich uczniów do kontaktu z językiem angielskim w każdej możliwej dostępnej formie, tj. dowolne ćwiczenia online (słownictwo/gramatyka, etc.- ja podałam kilka przykładowych linków), oglądanie filmów na youtube, słuchanie muzyki, filmy, gry edukacyjne, jak nasz ulubiony Kahoot! ;)…. Nie przerywajcie swojej językowej edukacji, starajcie się każdego dnia mieć kontakt z językiem angielskim.
 
Pozdrawiam i czekam na spotkanie z Wami,
 
M.Jankowiak-Mrozińska
 
 
 

biologia

 Utrwal, powtórz, obejrzyj, poczytaj ciekawostki, poćwicz!
1. Ryby: https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D18acOSzl Poczytaj, obejrzyj zdjęcia i rysunki, rozwiąż ćwiczenia interaktywne („Zadania” na samym końcu tematu, pod Słowniczkiem ); można pominąć „Obserwacje”.
2. Płazy: https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM Poczytaj, obejrzyj zdjęcia i rysunki, rozwiąż ćwiczenia interaktywne („Zadania” na samym końcu tematu, pod Słowniczkiem ); można pominąć „Obserwacje”; polecenia i zadanie domowe można wykonać pisemnie w zeszycie przedmiotowym – tylko dla zainteresowanych.

geografia

1. Przypomnienie wiadomości do poprzedniego działu nr 4 "Gospodarka Europy". Uzupełnij zeszyt ćwiczeń, wykonaj zadania dotyczące tego działu.
2. Zadanie do zeszytu. Proszę wypisać państwa Europy i ich stolice. Nauczyć się wskazywać je na mapie.

Dodatkowo dołączam przydatne materiały interaktywne do tego działu:
https://wordwall.net/pl/resource/834827/geografia/pa%c5%84stwa-europy-cz-1 
https://wordwall.net/pl/resource/670261/geografia/ukszta%c5%82towanie-europy-klasa-6 
https://wordwall.net/pl/resource/360621/geografia/pa%c5%84stwa-i-stolice-europy-3 
https://wordwall.net/pl/resource/663845/europa-wody-oblewaj%C4%85ce 
https://wordwall.net/pl/resource/679964/geografia/geografia-europy 
https://wordwall.net/pl/resource/740540/geografia/stolice-europy 
https://wordwall.net/pl/resource/850515/geografia/europa-powt%c3%b3rka-klasa-6 

historia

Film „Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana
Uczeń:
- zna datę potopu szwedzkiego,
- wie kim byli: Jan Kazimierz i Karol X Gustaw
- rozumie znaczenie obrony Jasnej Góry dla dalszych losów wojny,
- zna skutki potopu szwedzkiego dla Polski,

technika

Materiały szkoleniowe do turnieju BRD
http://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm  - przykładowe testy  
https://poprawojazdy.pl/  - tu pobrać Karta Rowerowa (program edukacyjny) 
https://brd.edu.pl/  - strona z teoria i zadaniami
http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd-2019-2020/  - przykładowe zadania + regulamin na stronie KO

muzyka

Instrumenty dęte (blaszane, drewniane, miechowe)

http://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-dete/instrumenty-dete-drewniane 

https://www.ted.com/talks/tim_hansen_how_to_read_music/transcript?language=pl&fbclid=IwAR1QmR2Qpq0MeYXCpnfFWTERHU7PMnxctdktMxR9lY3oN7mn0-L3r5zpcPY#t-125883 

UWAGA! W polskim nazewnistwie dźwięk B nazywa się H.

plastyka

RZEŹBIĘ W MYDLE! Pomysły na mydła - sposób na relaks