polski

https://www.dyktanda.net/  kl. 4-6

https://dyktanda.pl/  kl. 4-6

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski  kl. 4-8

https://wolnelektury.pl/katalog/  kl. 4-8

matematyka

Rozpoznawanie kątów

Miary kątów

Karta pracy_ZADANIA_UTRWALAJĄCE_kl.5.pdf

język angielski

Drodzy uczniowie klasy  5a, 5b i 5c (grupy 5abB i 5abC),

Materiał bieżący z języka angielskiego dot. rozdziału 5 :
- w załączniku przesyłam ćwiczenia ( str. 13-15 ; zagadnienia leksykalno-gramatyczne w tytule każdej strony),

junior-explorer-5 

- materiał, który udostępniam w załączniku umożliwia powtórzenie wiadomości od początku roku szkolnego do zagadnień bieżących, proszę więc wracać do powtórek,
- ostatnio wprowadziliśmy zagadnienie gramatyczne dot. czasu Past Simple, was/were - proszę o utrwalenie zasad,

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_were.htm 
https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple 
https://fiszkoteka.pl/zestaw/11256-slowka-do-powtorzenia-kl.5 

-  proszę również zapoznać się z materiałem zamieszczonym pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-5 

Zadania dla grupy językowej 5A:
Gry online do powtórzenia słownictwa:
https://quizlet.com/pl/367248823/junior-explorer-5-unit-5ab-flash-cards/  
https://create.kahoot.it/details/junior-explorer-5-unit-5-vocabulary-1/8726c5f0-2c23-4404-85e5-5fdd2dea24fd   

JĘZYK ANGIELSKI- grupa 5a

Język angielski- grupa 5A

 

biologia

1. Utrwal bieżący materiał:
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/DJHIr0Bsn 
Pod linkiem - temat: „Budowa wewnętrzna roślin”. Proszę przeczytać teksty o tkankach roślinnych, obejrzeć rysunki i rozwiązać ćwiczenia interaktywne (1-6) dotyczące tkanek roślinnych („Zadania” na samym końcu tematu, pod Słowniczkiem ). Można pominąć „Obserwacje” i „Instrukcje”.

2. Polecenia i zadanie domowe – tylko dla zainteresowanych (można rozwiązać pisemnie w zeszycie przedmiotowym)..

2. Dla ambitnych: powtórz w wolnym czasie i dowiedz się więcej: https://epodreczniki.pl/a/fotosynteza/D8Os1wJXg 

historia

Film „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda

Uczeń:

- rozumie znaczenie religii chrześcijańskiej w dobie średniowiecza,

- wie jakie cechy charakteru powinien mieć rycerz,

- rozumie relacje panujące między Litwą, Polską i Zakonem Krzyżackim,

- wie kim byli: Władysław Jagiełło, Ulrich Von Jungingen, Witold

- zna datę bitwy pod Grunwaldem

geografia

Przygotowanie do sprawdzianu

technika

Materiały szkoleniowe do turnieju BRD
http://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm  - przykładowe testy  
https://poprawojazdy.pl/  - tu pobrać Karta Rowerowa (program edukacyjny) 
https://brd.edu.pl/  - strona z teoria i zadaniami
http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd-2019-2020/  - przykładowe zadania + regulamin na stronie KO

muzyka

Instrumenty strunowe (szarpane, smyczkowe, uderzane)

http://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-strunowe/instrumenty-strunowe-szarpane 

https://www.ted.com/talks/tim_hansen_how_to_read_music/transcript?language=pl&fbclid=IwAR1QmR2Qpq0MeYXCpnfFWTERHU7PMnxctdktMxR9lY3oN7mn0-L3r5zpcPY#t-125883 

UWAGA! W polskim nazewnistwie dźwięk B nazywa się H.

plastyka

 RZEŹBIĘ W MYDLE! Pomysły na mydła - sposób na relaks

religia

Każdego dnia możesz oglądać ciekawy program religijny - Mocni w duchu

Powtórka z działu II i III