polski

https://www.dyktanda.net/  kl. 4-6

https://dyktanda.pl/  kl. 4-6

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski  kl. 4-8

https://wolnelektury.pl/katalog/  kl. 4-8

Zadania z gramatyki na tydzień pierwszy

matematyka

Zamiana liczb rzymskich na arabskie

Zamiana liczb arabskich rzymskie

Karta pracy_ZADANIA_UTRWALAJĄCE_kl.4.pdf

język angielski

 JĘZYK ANGIELSKI-  4a

przyroda

Przyroda klasa IV

 
 
Zadanie
Proszę przygotuj plakat w dowolnej formie papierowej dotyczący zdrowego stylu życia, wykorzystaj różne techniki. Weź pod uwagę zasady zdrowego stylu życia- zapisane w zeszycie.
Miłej zabawy

historia

Film „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda

Uczeń:

- rozumie znaczenie religii chrześcijańskiej w dobie średniowiecza,

- wie jakie cechy charakteru powinien mieć rycerz,

- rozumie relacje panujące między Litwą, Polską i Zakonem Krzyżackim,

- wie kim byli: Władysław Jagiełło, Ulrich Von Jungingen, Witold

- zna datę bitwy pod Grunwaldem

technika

Materiały szkoleniowe do turnieju BRD
http://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm  - przykładowe testy  
https://poprawojazdy.pl/  - tu pobrać Karta Rowerowa (program edukacyjny) 
https://brd.edu.pl/  - strona z teoria i zadaniami
http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd-2019-2020/  - przykładowe zadania + regulamin na stronie KO

muzyka

Instrumenty perkusyjne (melodyczne i niemelodyczne)

http://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-perkusyjne/instrumenty-perkusyjne-niemelodyczne

plastyka

https://www.facebook.com/watch/?v=2503006516477750

religia

Każdego dnia możesz oglądać ciekawy program religijny - Mocni w duchu

 
informatyka
1. Otwórz stronę runmarco: ( https://runmarco.allcancode.com/).
2. Poczekaj aż strona się załaduje.
3. Wybierz język polski – tu sprawdzian znajomości barw narodowych
4. Wybierz postać, później miejsce do którego ma dotrzeć i układając bloczki programuj drogę swojej postaci.
5. Przyjemnej pracy/zabawy. Musisz wykazać się cierpliwością i wyobraźnią.
 
Powodzenia