pedagog

 

 

Pedagog szkolny mgr Barbara Czahajda

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek
Piątek  

oraz dyżury podczas spotkań z rodzicami zgodnie z harmonogramem.