HYMN SZKOŁY

 

Muzyka : Jerzy Dubowski - nauczyciel muzyki

Słowa: Anna Kalinowska

 

I:         

Tu gdzie słońce się rozlewa,

Gdzie się słyszy śmiech i gwar,

Gdzie boisko stare drzewa,

Tu jest szkoła i jej czar.

 

Ref:     

Wypręż dumnie swoją pierś,

Do sztandaru głowę wznieś,

Szkole chwalę trzeba nieść,

I nauce oddać cześć.

 

 II:        

Tu do wiedzy, do krynicy

śmiało wyciągajmy dłoń,

Poprowadzą przewodnicy

Przez najgłębszą wiedzy toń.

 

Ref:     

Przewodnikom oddać cześć.

 

III:      

W rękach książki, w duszy wiara.

Niechaj wiedza świeci nam,

Niech mądrości pełna czara

Będzie kluczem wszystkich bram.

 

Ref:     

I nauce oddać cześć.

 

IV:      

Tu nasz patron król Batory,

który po Inflanty szedł.

A świetności mu dodawał.

Polski orzeł, prawy miecz.

 

Ref:     

Batoremu oddać cześć.

 

V:       

Stąd tysiące nas wychodzi,

Miejmy zawsze siły dość,

Piękni sercem, silni, młodzi

Zwalczmy razem fałsz i złość.

 

Ref:     

Wychowawcom oddać cześć.