Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach

 

 1. Podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej są własnością szkoły.
 1. Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową oraz bezzwrotnie materiały ćwiczeniowe. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres 10 miesięcy. Termin ich zwrotu ogłasza Dyrektor szkoły.
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.  Wartość podręczników określa w każdym roku MEN lub Wydawnictwa.
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 1. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 1. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom w pierwszym tygodniu  września.
 1. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
 1. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 1. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
 1. Uczniowie oraz rodzice zapoznani zostają z regulaminem w pierwszym tygodniu września.

 

 Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.