Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z terapii logopedycznej organizowanej w szkole.

We wrześniu przeprowadzane zostały badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, fizjologicznego, zaburzeń i wad wymowy.
Dzieci u których stwierdzono wadę wymowy, kwalifikowane są do terapii logopedycznej.


Logopeda: mgr Katarzyna Witowska


Gabinet logopedy mieści się w sali 23 (II piętro).

Godziny przyjmowania

Poniedziałek
07.50-09.50

Wtorek
09.40-13.40

Środa
07.55-08.55

Czwartek
07.55-08.55
11.30-12.30

Piątek
08.45-10.45

Podstawowe informacje z zakresu logopedii:

Czym zajmuje się logopedia?
Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty .

Kim jest logopeda?
To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie.
Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.

Najczęściej spotykane wady wymowy:

   • Seplenienie międzyzębowe - podczas artykulacji głosek syczących (s,z,c,dz) język wsuwany jest między zęby;

    Seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz) np. zamiast szafa - safa, czapka – capka

    Bezdźwięczność całkowita lub częściowa, wymawianie głosek dźwięcznych (g,b,d,z,w,dz) jak bezdźwięcznych (k,p,t,s,f,c) np. woda - fota, zegar - sekar;

    Rotacyzm - brak artykulacji głoski r lub jej deformacja;

    Artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula;

    Artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie – Ne

    Wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.