LOGOPEDA


Informacje logopedy szkolnego

 

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z terapii logopedycznej organizowanej w szkole.

We wrześniu przeprowadzane zostały badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, fizjologicznego, zaburzeń i wad wymowy.
Dzieci u których stwierdzono wadę wymowy, kwalifikowane są do terapii logopedycznej.


Logopeda: mgr Katarzyna Witowska


Gabinet logopedy mieści się w sali 23 (II piętro).

Godziny przyjmowania

poniedziałek
7.55 – 8.55
10.40 – 11. 40

wtorek
7.55 – 8.55
9.40 – 10.40
12.40 – 14.40

środa
7.55 – 8.55
12.40 – 13.40

czwartek
7.55 – 8.55
12.40 – 13.40

piątek
7.50 – 9.50
12.40 – 13.40

 

Podstawowe informacje z zakresu logopedii:

 

Czym zajmuje się logopedia?
Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty .

Kim jest logopeda?
To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie.
Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.

 

Najczęściej spotykane wady wymowy:

   • Seplenienie międzyzębowe - podczas artykulacji głosek syczących (s,z,c,dz) język wsuwany jest między zęby;

    Seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz) np. zamiast szafa - safa, czapka – capka

    Bezdźwięczność całkowita lub częściowa, wymawianie głosek dźwięcznych (g,b,d,z,w,dz) jak bezdźwięcznych (k,p,t,s,f,c) np. woda - fota, zegar - sekar;

    Rotacyzm - brak artykulacji głoski r lub jej deformacja;

    Artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula;

    Artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie – Ne

    Wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.