DYREKTOR SZKOŁY
mgr 
Barbara Czahajda

WICEDYREKTOR
mgr 
Grażyna Nowak

WICEDYREKTOR
mgr Bernardeta Mickiewicz 

Czahajda Barbara – dyrektor szkoły, pedagog,
Greń Marzanna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka, 
Hajdul Anna - edukacja wczesnoszkolna,
Janczewska Dorota - nauczyciel wspomagający
Janczewski Roman – historia, WOS
Jankowiak-Mrozińska Małgorzata – j. angielski,
Kaczmarek Piotr
Kilian Anna – religia, wychowanie do życia w rodzinie,
Kindrat – Powroźniak Bernadetta – j. niemiecki, j. angielski,
Kochanowski Robert – matematyka, technika, BRD,
Kostecka Martyna - przyroda, wychowanie fizyczne,
ks. Gramza Sławomir – religia,
Kubiak Ewa - religia
Kuczyńska – Kozar Alicja – j. polski,
Kurzawska Ewelina – bibliotekarka, 
Lichodziejewska - Kaczmarek Renata - psycholog
Mickiewicz Bernardeta - wicedyrektor, muzyka, plastyka,
Mrowińska Ilona – biologia,
Morżkowska Beata – logopeda,
Nowak Grażyna - fizyka,
Nowak – Sachar Ewa matematyka, informatyka,
Smykał Patrycja – edukacja wczesnoszkolna,
Stefańczak Janusz – wychowanie fizyczne,
Stojecka Anna - j. polski,
Stróż Agnieszka - wychowanie fizyczne, geografia,
Strzelbicka Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka
Sykała Agnieszka – matematyka, chemia, 
Tomaszewski Marcin – wychowawca świetlicy,
Witczak Elżbieta - nauczyciel wspomagający, plastyka,  
Witowska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, 
Wysługocka Gabriela – edukacja wczesnoszkolna,
Żmijowski Mieczysław – j. polski, j. niemiecki.