DYREKTOR SZKOŁY
mgr 
Barbara Czahajda

WICEDYREKTOR
mgr 
Grażyna Nowak

WICEDYREKTOR
mgr Bernardeta Mickiewicz 

1. Czahajda Barbara – dyrektor szkoły, pedagog,
2. Greń Marzanna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,
3. Hajdul Anna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne,
4. Jankowiak-Mrozińska Małgorzata – j. angielski,
5. Kilian Anna – religia, wychowanie do życia w rodzinie,
6. Kindrat – Powroźniak Bernadetta – j. niemiecki, j. angielski,
7. Kochanowski Robert – matematyka, zajęcia techniczne, technika,
8. Kowalczuk Barbara – edukacja wczesnoszkolna,
9. Kubiak Ewa – religia,
10. ks. Gramza Sławomir – religia,
11. Kuczyńska – Kozar Alicja – j. polski,
12. Kurzawska Ewelina – bibliotekarka,
13. Lewandowska Stanisława – j. angielski,
14. Mickiewicz Bernardeta - wicedyrektor, muzyka, plastyka, informatyka,
15. Mrowińska Ilona – biologia,
16. Nowak Grażyna - matematyka, fizyka,
17. Nowak – Sachar Ewa matematyka,
18. Odyniec Aniela – j. polski, wychowanie do życia w rodzinie,
19. Oskierko Olga – psycholog,
20. Stefańczak Janusz - wychowanie fizyczne,
21. Stojecka Anna - j. polski,
22. Stróż Agnieszka - wychowanie fizyczne,
23. Strzelbicka Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,
24. Sykała Agnieszka – matematyka, chemia,
25. Szafrańska Danuta – przyroda, geografia,
26. Szafrański Benedykt - historia,
27. Ślipko Aleksandra – wychowawca świetlicy,
28. Witczak Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie fizyczne,
29. Witowska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
30. Żmijowski Mieczysław – j. polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne.