Organizacja egzaminów  gimnazjalnych

18-20.04.2018 r.

  • Egzaminy gimnazjalne będą odbywały się na I piętrze gimnazjum oraz w sali nr 1.

- W tych dniach uczniowie klasy II nie przychodzą do szkoły.

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa):

  • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),
  • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 12 odpowiedzialne: Pani G. Nowak (przew.) i Pani D. Szafrańska (sekr.),     

Gabinet nr 13 odpowiedzialne: Pani B. Mickiewicz (przew.) i Pani A. Stróż (sekr.),

Gabinet nr 14 odpowiedzialne: Pani A. Kilian (przew.) i Pani A. Sykała (sekr.),

 

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek):

  • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),
  • - z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 12 odpowiedzialni: Pan M. Żmijowski (przew.) i Pani A. Odyniec (sekr.),

Gabinet nr 13 odpowiedzialne: Pani B. Mickiewicz (przew.) i Pani S. Lewandowska (sekr.),

Gabinet nr 14 odpowiedzialne: Pani A. Kilian (przew.) i  Pani E. Kurzawska (sekr.),

 

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek):

  • - na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),
  • - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 minut + 30 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 10 odpowiedzialni: Pani A. Kilian (przew.) i Pan J. Stefańczak (sekr.),

Gabinet nr 11 odpowiedzialne: Pani G. Nowak (przew.) i Pani D. Szafrańska (sekr.),

Gabinet nr 12 odpowiedzialni: Pani A. Odyniec (przew.) i Pan R. Kochanowski (sekr.),   

Gabinet nr 13 odpowiedzialne: Pani B. Mickiewicz (przew.) i Pani A. Kuczyńska - Kozar (sekr.),

Gabinet nr 14 odpowiedzialne: Pani A. Sykała (przew.) i E. Kurzawska (sekr.),

Gabinet nr 1 odpowiedzialne: Pani A. Stróż (przew.) i E. Nowak – Sachar.

 

Informacje dla trzecioklasistów:

# Na próbę egzaminu przynosimy obowiązkowo:

     Ø  Ważną legitymację (podbitą i podpisaną).

     Ø  Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 2 długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

     Ø  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

# Na próbie egzaminu nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, w tym z kalkulatorów i zegarków typu: smartwatch..

# Przerwy między egzaminami uczniowie spędzają w świetlicy, mogą w tym czasie zjeść obiad.