Organizacja egzaminów próbnych ósmoklasisty

18.12, 19.12, 20.12.2018 r.
 
*Lekcje: 1. - wg planu; 2. – 4. - próba egzaminu; 5. – 7. - wg planu (we wtorek i środę)
*Lekcje: 1. - wg planu; 2.- 3. - próba egzaminu; 4. -7. - wg planu (czwartek).
 Próby egzaminów będą się odbywały w salach nr 4 i 5.
 
a) Część: język polski – 27  listopada 2018 r. (wtorek):
• godz. 9:00 (120 minut + 60 dla osób z dysfunkcjami),
Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani A. Stróż,    
Gabinet nr 5 odpowiedzialna Pani B. Mickiewicz,
 
b) Część:  matematyka – 28 listopada 2018 r. (środa):
• godz. 9:00 (100 minut + 50 dla osób z dysfunkcjami),
Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani A. Stróż,
Gabinet nr 5 odpowiedzialny Pani B. Mickiewicz,
 
c) język obcy nowożytny – 29 listopada 2018 r. (czwartek):
• godz. 9:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),
Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani A. Stróż,
Gabinet nr 5 odpowiedzialna Pani A. Kilian,
Gabinet nr 8 odpowiedzialna Pani B. Mickiewicz,
Gabinet nr 10 odpowiedzialna Pani A. Sykała.
 
Informacje dla ósmoklasistów:
 
Na próbę egzaminu przynosimy obowiązkowo:
* ważną legitymację (podbitą i podpisaną)
*Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty  2 długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
*Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 
Na próbie egzaminu nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych w tym z kalkulatorów.
Na próby egzaminów nie musicie ubiegać się na galowo! ;-)