Zarząd Szkolnego Koła Caritas

w roku szkolnym 2013/2014:

przewodnicząca - Małgorzata Kilian

z-ca przewodniczącej - Oliwia Ochryniuk

sekretarz - Maciej Wartoń

skarbnik - Katarzyna Czernichowska

 

Funkcję opiekuna SKC pełni pani Anna Kilian,

a asystentem Koła z ramienia Parafialnego Zespołu Caritas jest pani Barbara Czahajda.


 

Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół w Brodach działa już siódmy rok. W prace Koła w tym roku szkolnym zaangażowanych jest 31 wolontariuszy. Staramy się nieść pomoc ludziom potrzebującym z naszej szkoły, parafii i gminy. Zbieramy pieniądze sprzedając kartki i ozdoby świąteczne, sprzedając makulaturę, organizując dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki trwałych produktów żywnościowych, które przekazujemy do Parafialnego Zespołu Caritas. Przekazaliśmy pieniądze na rehabilitację niepełnosprawnego absolwenta naszej szkoły, a we wrześniu zakupiliśmy przybory szkolne i zeszyty dla 49 uczniów.

Każdego roku jesteśmy obecni i służymy pomocą w czasie gminnej wigilii.

Tradycją stały się również przygotowywane przez wolontariuszy jasełka.

Spotykamy się raz w tygodniu, ale gdy jest taka potrzeba można na nas liczyć nawet w dni wolne od zajęć szkolnych.

                                                                               Opiekun SKC – Anna Kilian


 

 

 

 

Szkolne Koło Caritas,  mając w pamięci sukces czerwcowej zbiórki makulatury w naszej gminie (zebraliśmy ponad 3 tony tego surowca), postanowiło kontynuować akcję. Do współpracy włączył się Samorząd Uczniowski  i w październikowej zbiórce udało nam się zgromadzić 1160 kg makulatury.Chcemy każdego miesiąca zbierać ten surowiec wtórny, aby pozyskiwać fundusze na SKC i SU. Pamiętajcie o tym, zanim wyrzucicie papierek do kosza na śmieci.W listopadzie przynieś makulaturę do szkoły od 12 do 16 dnia miesiąca.
Opiekunowie Anna Kilian i Roman Janczewski


 

 

Dnia 28.10.2011 r. zebraliśmy się na cmentarzu, w celu uporządkowania zaniedbanych i opuszczonych grobów. Na miejsce zbiórki przyszli wszyscy zadeklamowani. Zaopatrzeni byli w grabki, motyczki oraz znicze. Wyszukiwaliśmy grobów, które wymagały posprzątania, a następnie na każdym z nich zapalaliśmy znicz. Sprzątając rozmawialiśmy o przemijaniu i Uroczystości Wszystkich Świętych.
 

Oprac. Kornelia Żabińska

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Caritas