Zastępstwa: piątek – 15.12.2017 r.
za Panie: A. Ślipko, A. Strzelbicką, S. Lewandowską, B. Kindrat – Powroźniak
oraz Pana M. Żmijowskiego.

1. Świetlica (od 7:30) – Pan J. Stefańczak,
1b – ew Pani A. Kuczyńska – Kozar,
gr. 7b – na 8:55,
gr. IIA – na 8:55,
2. Świetlica – Pani A. Sykała,
1b – ew Pani A. Kuczyńska - Kozar,
IIIA – fizyka Pani G. Nowak,
IIIB – historia Pan B. Szafrański,
3. Świetlica – Pani A. Odyniec,
1b – ew Pani A. Stojecka,
gr. 6b – j. angielski Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
IIIB – geografia Pani D. Szafrańska,
4. 1b –ew Pani E. Nowak - Sachar,
gr. 4a – zaj. komp. Pani M. Greń,
5. Świetlica – Pan J. Stefańczak,
1a – ew Pani B. Kowalczuk,
IIIA – j. polski Pani A. Odyniec
6. Świetlica – Pan J. Stefańczak,
2a – ew Pani E. Witczak (e),
IIIA – matematyka Pani E. Nowak - Sachar,
7. Świetlica - Pan J. Stefańczak,
IIIB – do domu.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – szatnia/parter SP Pani B. Kowalczuk,
parter i piętro G Pani D. Szafrańska,
10:35 – 10:55 – boisko Pani A. Sykała,
parter Pani M. Greń,
12:40 – 12:55 – stołówka Pan J. Stefańczak,
I piętro Pani B. Kowalczuk,
13:40 – 13:50 – boisko Pan R. Kochanowski,
parter i piętro G Pani A. Odyniec.

 

Zastępstwa: poniedziałek – 18.12.2017 r.
za Panie: A. Strzelbicką, B. Kindrat – Powroźniak (po 1. lekcji).

1. gr. 7b – na 8:55,
2. 1b – ew Pani A. Ślipko,
3a – ew Pani A. Stróż,
3. 1b – ew Pani A. Ślipko,
4. 1b – ew Pani A. Ślipko,
2a – ew Pani E. Witczak (e),
5. Świetlica – Pan R. Kochanowski,
1b – ew Pani A. Ślipko (e),
3b - ew Pani A. Hajdul,
6. 7a – matematyka Pan R. Kochanowski,
7b – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
7. gr. IIB – do domu,
8. Youngster – odwołany.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – I piętro Pani A. Ślipko,
9:40 – 9:50 – I piętro Pani A. Ślipko,
10:35 – 10:55 – boisko Pan R. Kochanowski,
12:40 – 12:55 – szatnia/parter SP Pani A. Kilian,
13:40 – 13:50 – parter/szatnia SP Pani E. Nowak – Sachar.