Zastępstwa: piątek - 09.02.2018 r.
za Panie: A. Sykałę, A. Odyniec, A. Ślipko oraz Pana R. Kochanowskiego i ks. S. Gramzę.

1. Świetlica - od 7.30 Pan J. Stefańczak,
5b – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
6a – na 8:55,
6b – na 8:55,
IIIA i IIIB - religia Pani A. Kilian (e),
2. Świetlica – Pani A. Kuczyńska – Kozar,
gr. 5b – na 9:50,
7a – świetlica,
IIA – warsztaty zawodoznawcze Pani B. Czahajda,
3. Świetlica – Pani A. Stojecka,
gr. 6a – j. angielski Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
IIIA i IIIB – g. wych. Pani B. Kindrat – Powroźniak (e),
4. Świetlica – Pani A. Kuczyńska – Kozar,
gr. 4b (cała grupa z techniki) – j. angielski Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
5a - matematyka Pani E. Nowak - Sachar
6a – matematyka Pani M. Greń,
5. Świetlica – Pani B. Kowalczuk,
5a – matematyka Pani A. Strzelbicka,
5b – do domu,
6b (cała klasa) – w-f Pan J. Stefańczak,
IIA – warsztaty zawodoznawcze Pani B. Czahajda,
6. Świetlica – Pan J. Stefańczak,
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 6b – odwołane,
5a – do domu,
IIIA i IIIB – j. polski Pan M. Żmijowski (e),
7. Świetlica – Pan J. Stefańczak,
7b – matematyka Pani E. Nowak – Sachar,
IIIA i IIIB – j. polski Pan M. Żmijowski (e),
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. II - odwołane.
Dyżury:
7:30 – 8:00 – boisko Pani B. Kowalczuk, 7:40 – 8:00 – I i II piętro Pani A. Strzelbicka,
8:45 – 8:55 – boisko Pani M. Greń,
9:40 – 9:50 – parter i piętro G Pani S. Lewandowska,
10:35 – 10:55 – parter i piętro G Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
11:40 – 11:55 – parter Pani M. Greń, stołówka Pani K. Witowska,
12:40 – 12:55 – parter Pani A. Strzelbicka, parter i piętro G Pan B. Szafrański, boisko Pan J. Stefańczak,
13:40 – 13:50 – korytarz i sala gimn. Pani D. Szafrańska, szatnia/parter SP Pani A. Kilian,
14:35 – 14:45 – szatnia G/boisko Pani E. Nowak - Sachar.

Organizacja dnia: wtorek - 27.02.2018 r.

1. Czytanie warte zachodu – etap szkolny skład komisji
Panie: B. Czahajda, A. Odyniec i Pan M. Żmijowski,
2. ------------------------------------,
3. Konkurs recytatorski dla klas 1-3 – biblioteka szkolna;
skład komisji - Panie: B. Czahajda, A. Hajdul, E. Kurzawska i M. Włodarkiewicz,
gr. 4ab (Pani A. Hajdul) – zaj. sport. Pani E. Witczak,
4. Konkurs recytatorski dla klas 7 i gimn. – biblioteka szkolna;
skład komisji-Panie: B. Czahajda, A. Odyniec, E. Kurzawska i M. Włodarkiewicz,
5. Konkurs recytatorski dla klas 4-6 – biblioteka szkolna; skład komisji-
Panie: B. Czahajda, A. Stojecka, E. Kurzawska i M. Włodarkiewicz.