Zastępstwa: środa - 25.04.2018 r.
za Panie: E. Nowak – Sachar (od 1. do 3. lekcji – k),
A. Sykałę, B. Kindrat – Powroźniak (od 3. do 5. lekcji)
i A. Odyniec oraz A. Kilian (na 6. lekcji).

1. 5b – matematyka Pan R. Kochanowski (k),
2. 5b – matematyka pani A. Hajdul (k),
3. 3a – ew Pani D. Szafrańska (e),
4b – matematyka Pani M. Greń (k),
4. --------------------------------------,
5. 7a – j. polski Pan M. Żmijowski (e),
6. IIA – religia Pani A. Stojecka (k),
Świetlica – Pani E. Witczak.
Klasy IIIA i IIIB – wyjazd na targi edukacyjne do Żar.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – boisko Pani M. Greń,
10:35 – 10:55 – I piętro Pani A. Strzelbicka,
stołówka Pani A. Kuczyńska – Kozar
parter i piętro G - Pan R. Kochanowski,
13:40 – 13:50 – parter i piętro G Pani K. Witowska.