Zastępstwa, poniedziałek - 22.10.2018 r.
za Panie: A. Hajdul, I. Mrowińską i D. Janczewską
oraz Panów: J. Hajdula i R. Janczewskiego.

1. ---------------------------------,
2. 1a – ew Pani A. Stróż, nw Pani E. Witczak (e),
5a – kartkówka z biologii na początku lekcji – matematyka Pani E. Nowak – Sachar,
6a – j. polski Pani A. Odyniec,
3. 1a – ew Pani A. Kuczyńska – Kozar, nw Pani E. Witczak (e),
4a – j. polski Pan M. Żmijowski,
4. 1a - nw Pani E. Witczak (e),
gr. 4b (Pana J Hajdula) – świetlica,
7a – j. polski Pani A. Stojecka,
IIIA (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska,
5. 1a – ew Pani A. Strzelbicka, nw Pani E. Witczak (e),
gr. 5b – plastyka Pani B. Mickiewicz,
7a – matematyka Pan R. Kochanowski,
7b – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
gr. 8abIIIA (Pana J. Hajdula) – lekcja biblioteczna,
6. 1a – w-f Pani K. Witowska, nw Pani E. Witczak,
7b – matematyka Pani M. Greń,
8b – matematyka Pani B. Mickiewicz.

Dyżury:
9:40 – 9:50 – II piętro Pani K. Witowska, parter i piętro G Pan M. Żmijowski,
szatnia G Pani A. Sykała, parter Pani A. Odyniec,
10:35 – 10:55 – korytarz i sala gimn. Pani M. Kostecka,
11:30 – 11:45 – boisko Pani A. Stojecka i S. Lewandowska,
stołówka Pani K. Witowska,
12:30 – 12:50 – boisko Pani M. Greń, parter Pani K. Witowska,
korytarz i sala gimn. Pani A. Stojecka,
13:35 – 13:50 – boisko Pani M. Greń, stołówka Pani A. Kuczyńska - Kozar.


 Zastępstwa, wtorek - 23.10.2018 r.
za Panią I. Mrowińską.

1. Klasy 5 – 8 i IIIG – „Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości" – przedstawienie - sala gimnastyczna, 8:00 – 9:00, uczniowie pod opieką nauczycieli, którzy mają z nimi w tym czasie lekcje,
8a – cała klasa – pod opieką Pani S. Lewandowskiej,
2. Klasy 1-4 - „Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości" – przedstawienie - sala gimnastyczna, ok 9:15 do 10:15, uczniowie pod opieką nauczycieli, którzy mają z nimi w tym czasie lekcje,
IIIA – fizyka Pani G. Nowak,
3. 5b – cała klasa - j. angielski Pani M. Jankowiak - Mrozińska,
4. 7b – historia Pan R. Janczewski,
5. 7a – j. polski Pan M. Żmijowski.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – parter G Pani S. Lewandowska,
9:40 – 9:50 – boisko Pani M. Jankowiak - Mrozińska.