Zastępstwa, poniedziałek - 06.12.2021 r.

za Panie: A. Kuczyńską – Kozar, B. Mickiewicz i G. Nowak (od 2. lekcji)
oraz Panów: R. Kochanowskiego (od 2. do 5. lekcji) i M. Tomaszewskiego.

1. Świetlica – od 7:30 – Pan R. Kochanowski,
2. 4b – j. polski Pan M. Żmijowski,
6a – matematyka Pani E. Witczak (e),
7b –biologia Pani I. Mrowińska (e),
3. ---------------------------------------,
4. 5b – geografia Pani A. Stróż (e),
5. Świetlica – Pani E. Witczak,
6. Świetlica – Pani P. Smykał,
6a – j. polski Pani E. Witczak (e),
7. Świetlica – Pan J. Stefańczak,
8a – j. angielski Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
8. Świetlica – Pan J. Stefańczak.

Próba egzaminu z j. polskiego – sala gimnastyczna – 9:00 – ok 11:30 + 60 min.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – szatnia/parter SP Pan R. Kochanowski,
10:35 – 10:45 – boisko Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
12:35 – 12:50 – boisko Pan J. Stefańczak,
13:35 – 13:45 – szatnia/parter SP Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
14:30 – 14:35 – szatnia/parter SP Pani E. Nowak – Sachar,
15:20 – 15:25 – szatnia G Pan M. Żmijowski.


 Zastępstwa, wtorek - 07.12.2021 r.
za Panie: B. Mickiewicz, A. Kuczyńską – Kozar, A. Stojecką i A. Stróż (od 2. do 5. lekcji) oraz Pana M. Tomaszewskiego.

1. Świetlica od 7.30 - Pani M. Kostecka,
2. Świetlica – Pani I. Mrowińska (e),
6a – j. polski Pani E. Witczak (e),
gr. 7a – świetlica,
3. ---------------------------------------,
4. Świetlica – Pan R. Janczewski,
4a – matematyka Pani A. Sykała (e),
gr. 7ab (Pani A. Stróż) – świetlica,
5. Świetlica – Pani M. Kostecka,
5b – w-f Pan J. Stefańczak (e),
6. Świetlica – Pani P. Smykał,
7. Świetlica – Pan J. Stefańczak,
8. Świetlica – Pan J. Stefańczak.

Próba egzaminu z matematyki – sala gimnastyczna – 9:00 – ok 11:10 + 50 min.)

Dyżury:
8:45 – 8:55 – boisko Pan J. Stefańczak,
9:40 – 9:50 – stołówka i szatnia G Pani I. Mrowińska,
I piętro Pani A. Strzelbicka,
10:35 – 10:45 – parter Pan R. Janczewski,
11:30 – 11:50 – boisko Pani P. Smykał i Pani A. Sykała,
12:35 – 12:50 – boisko Pani M. Kostecka,
15:20 – 15:25 – szatnia SP Pan M. Żmijowski.