Zastępstwa, czwartek - 21.02.2019 r.

za Panie: B. Kindrat - Powroźniak, A. Stróż, D. Janczewską
i Pana J. Stefańczaka.

1. 1b – ew Pani A. Mazurkiewicz,
2. 1a – Pani K. Witowska (e, nw),
3a – ew Pani E. Witczak (e),
Konkurs recytatorski dla klas 7-III – komisja: Panie B. Czahajda, E. Kurzawska
i A. Stojecka – biblioteka,
3. 1a – Pani A. Stojecka (nw),
Konkurs recytatorski dla klas 1-3 – komisja: Panie B. Czahajda, E. Kurzawska
i A. Hajdul – biblioteka,
IIIA (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska (e),
4. 1a – Pani A. Mazurkiewicz (nw),
gr. 4ab (Pani A. Stróż) – świetlica,
gr. 4ab (Pana J. Stefańczaka) – Pan R. Janczewski,
gr. 8a – świetlica,
Konkurs recytatorski dla klas 4-6 – komisja: Panie B. Czahajda, E. Kurzawska
i Pan M. Żmijowski – biblioteka,
5. 1a - Pani E. Kurzawska (e, nw),
2b – Pan R. Janczewski,
8a (cała klasa) – w-f Pan J. Hajdul (e),
8b (cała klasa) – w-f Pan M. Żmijowski,
IIIA – doradztwo zawodowe Pani B. Czahajda,
6. Świetlica – Pan R. Kochanowski,
gr. 5ab (Pani A. Stróż) – w-f Pani A. Strzelbicka,
gr. 5ab (Pana J. Stefańczaka) – osoby, które nie mają historii na 7. lekcji - do domu,
7. gr. 7ab (Pana J. Stefańczaka) – Pan J. Hajdul,
gr. 7ab (Pani A. Stróż) – w-f Pani E. Witczak.


Dyżury:
8:45 – 8:55 – szatnia SP-parter Pani E. Nowak – Sachar,
9:40 – 9:50 – boisko Pani K. Witowska,
10:35 – 10:45 – boisko Pani A. Mazurkiewicz, korytarz i sala gimn. Pan J. Hajdul,
11:30 – 11:45 – korytarz i sala gimn. Pani M. Greń, parter i piętro G Pan R. Janczewski
12:30 – 12:50 – korytarz i sala gimn. Pan M. Żmijowski, szatnia/parter SP Pani D. Szafrańska,
14:35 – 14:45 – szatnia G Pani E. Witczak, korytarz i sala gimn. Pan J. Hajdul.


  Zastępstwa, piątek - 22.02.2019 r.
za Panie: B. Kindrat – Powroźniak, D. Janczewską i A. Stróż,
Pana J. Hajdula oraz ks. S. Gramzę.

1. 6a (cała klasa) – j. angielski Pani M. Jankowiak – Jankowiak – Mrozińska
– gab. nr 5),
gr. 7b – na 8:55,
2. 1a – Pani E. Kurzawska (nw, e),
7a – religia Pani A. Kilian,
IIIA (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska (e),
3. 1a – Pani E. Kurzawska (nw, e),
6b – matematyka Pan R. Kochanowski,
gr. 7ab (Pani A. Stróż) – w- f Pani M. Kostecka,
IIIA (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska (e),
4. 1a – Pani E. Kurzawska (nw, e),
3a – ew Pani E. Witczak (e)¸
gr. 5ab (Pani A. Stróż) – w- f Pani M. Kostecka,
gr. 5ab (Pana J. Hajdula) – w- f Pani D. Szafrańska,
8b – matematyka Pani E. Nowak – Sachar,
5. Świetlica – Pani A. Mazurkiewicz,
1a – Pani E. Kurzawska (nw, e),
gr. 6ab (Pana J. Hajdula) – w-f Pani M. Kostecka (e),
8a – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
6. Zajęcia wyrównawcze 1a – odwołane,
2a – ew Pani A. Mazurkiewicz,
7b (cała klasa) – j. angielski Pani M. Jankowiak - Mrozińska.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – boisko Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
9:40 – 9:50 – szatnia G Pan R. Kochanowski,
10:35 – 10:45 – II piętro Pani A. Kilian,
korytarz i sala gimn. Pani M. Kostecka,
11:30 – 11:45 – parter Pani E. Nowak – Sachar,
korytarz i sala gimn. Pani M. Kostecka,
12:30 – 12:50 – szatnia G Pani A. Kuczyńska – Kozar.


Zastępstwa - przedszkole

za Panią B. Kindrat - Powroźniak
20-21 lutego 2019 r.

20 lutego 2019 r. (środa)
12:00 – 12:30 – Kubusie Pani M. Kuca,
12:30 – 13:00 – Krasnale Pani E. Kurzawska,
13:00 – 13:30 – Biedronki Pani E. Trybuchowska,
21 lutego 2019 r. (czwartek)
12:45 – 13:15 – Pszczółki Pani E. Nowak - Sachar.


 Zastępstwa, 25 lutego 2019 r.
za Panią E. Trybuchowską.

25 lutego 2019 r. (poniedziałek)
8:30 – 9:00 – Biedronki Pani E. Kurzawska,
9:30 – 10:30 – Biedronki Pani M. Kuca,
10:30 – 11:30 – Biedronki Pani M. Kostecka (e),
12:00 – 14:00 – Biedronki Pani E. Kurzawska (e),
14:00 - 15:30 – Kubusie Pani M. Kuca.