Zastępstwa, czwartek - 23.09.2021 r.

za Panie: M. Kostecką i A. Stróż (po 1. lekcji) oraz G. Nowak, A. Sykałę i G. Wysługocką.

1. 1b – ew Pani M. Greń,
7a – matematyka Pani E. Nowak – Sachar,
2. 5a – matematyka Pani E. Nowak - Sachar,
7a – historia Pan R. Janczewski,
3. gr. 5ab6a (Pani M. Kosteckiej) – świetlica Pan M. Tomaszewski,
7b – historia Pan R. Janczewski,
4. 7b – j. polski Pani A. Stojecka,
gr. 8ab (Pani A. Stróż) – świetlica Pan M. Tomaszewski,
5. 2b – ew Pani A. Strzelbicka,
gr. 4ab (Pani M. Kosteckiej) – w-f Pani E. Witczak,
7b – j. polski Pan M. Żmijowski,
6. 2a – ew Pani B. Kowalczuk,
5b – do domu,
7a – matematyka Pani B. Mickiewicz,
7. 7a (cała klasa) – w-f Pan J. Stefańczak,
7b – matematyka Pani B. Mickiewicz.
Zajęcia dodatkowe Pani A. Sykały - odwołane.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – parter i piętro G Pani E. Nowak – Sachar,
9:40 – 9:50 – boisko Pani E. Nowak – Sachar,
10:35 – 10:50 – stołówka i szatnia G Pani A. Stojecka,
korytarz i sala gimn. Pan M. Tomaszewski,
11:30 – 11:45 – korytarz i sala gimn. Pan J. Stefańczak,
12:30 – 12:50 – stołówka i szatnia G Pani A. Strzelbicka,
13:35 – 13:45 – korytarz i sala gimn. Pani B. Kowalczuk,
14:30 – 14:40 – szatnia G/boisko Pani A. Stojecka,
boisko Pani E. Nowak - Sachar.


 Zastępstwa, piątek - 24.09.2021 r.
za Panie: G. Nowak, M. Kostecką (k), J. Rycerz, A. Sykałę i B. Mickiewicz (po 1. lekcji)
oraz Pana M. Żmijowskiego.

1. 6a – g. wych. Pani E. Witczak (e),
2. 4b – historia Pan R. Janczewski (k),
8a – religia ks. S. Gramza (e),
8b – geografia Pani A. Stróż (e),
3. 3a – ew Pani A. Stróż (e),
5ab6a (Pani M. Kosteckiej) – Pan R. Janczewski (k),
4. 3b – ew Pan J. Stefańczak (e),
5. 6a – matematyka Pani E. Witczak (e).

Klasy 7a i 7b wyjazd do kina w Z. Górze, po 1. lekcji.

Dyżury:
10:35 – 10:50 – korytarz i sala gimn. Pan R. Janczewski,
11:35 – 11:45 – boisko Pani A. Stróż,
I i II piętro Pani B. Kowalczuk,
12:30 – 12:50 – parter i piętro G Pan R. Kochanowski,
13:35 – 13:45 – stołówka i szatnia G Pani M. Jankowiak – Mrozińska.


 Zastępstwa, poniedziałek - 27.09.2021 r.
za Panią G. Nowak.

1. ---------------------------------------,
2. 7b – j. polski Pan M. Żmijowski,
3. 8b – j. polski Pan M. Żmijowski.