Zastępstwa, wtorek - 29.09.2020 r.
za Panie: M. Kostecką, A. Stróż i E. Witczak.

1. -------------------------------------,
2. 6b – geografia Pani A. Kuczyńska – Kozar,
3. 5a – matematyka Pan R. Kochanowski,
gr. 8ab (Pani M. Kosteckiej) – świetlica,
4. gr. 4ab5a (Pani A. Stróż) – świetlica,
gr. 4ab5a (Pani M. Kosteckiej) – lekcja biblioteczna,
5. gr. 6ab (Pani A. Stróż) – w-f Pan P. Kaczmarek (e),
gr. 6ab (Pani M. Kosteckiej) – świetlica,
6. 4a – matematyka Pan P. Kaczmarek (e),
Młody Naukowiec - odwołany,
7. gr. 7ab (Pani A. Stróż) – do domu (osoby, które nie mają zajęć wyrównawczych, pozostałe świetlica).

Dyżury:
8:45 – 8:55 – boisko Pan R. Kochanowski,
II piętro Pani G. Wysługocka,
10:35 – 10:45 – korytarz i sala gimn. Pan M. Tomaszewski,
11:30 – 11:45 – parter Pan P. Kaczmarek
korytarz i sala gimn. Pan J. Stefańczak,
13:35 – 13:45 – parter i piętro G Pan P. Kaczmarek,
korytarz i sala gimn. Pani K. Witowska,
14:30 – 14:40 – boisko Pani M. Jankowiak – Mrozińska.


 Zastępstwa, środa - 30.09.2020 r.
za Panią E. Witczak.

2. 6a (cała klasa)– j. angielski Pani B. Kindrat – Powroźniak.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – parter Pan P. Kaczmarek,
9:40 – 9:50 – stołówka i szatnia G Pani G. Wysługocka,
10:35 – 10:45 – korytarz i sala gimn. Pan R. Janczewski,
11:30 – 11:45 – II piętro Pani K. Witowska.


Zastępstwa, czwartek - 01.10.2020 r.
za Panią E. Witczak.

1. 5a – j. angielski Pani B. Kindrat – Powroźniak.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – parter Pani B. Kindrat - Powroźniak,
10:35 – 10:45 – I piętro Pan P. Kaczmarek,
12:30 – 12:50 – szatnia SP Pan P. Kaczmarek,
13:35 – 13:45 – stołówka i szatnia G Pan P. Kaczmarek.