Zastępstwa, czwartek – 11.03.2021 r.
za Panie: A. Kilian i K. Witowską.

1. 2b – na 8:55,
2. 2b – ew Pani E. Witczak (e),
3a – ew Pani A. Hajdul,
3. 2b – ew Pani E. Witczak (e),
3b – ew Pani M. Greń,
4. 2b – ew Pani E. Witczak (e),
4a – lekcja odwołana,
5. 1b – ew Pani M. Greń,
2b – ew Pani E. Witczak.

Zajęcia dodatkowe Pani K. Witowskiej – odwołane.

Dyżury:

7:30 – 8:00 – parter Pan P. Kaczmarek,
10:35 – 10:45 – boisko Pani M. Greń,
11:30 – 11:45 – boisko Pani E. Witczak,
12:30 – 12:50 – boisko Pani E. Witczak,
I i II piętro Pani M. Greń.


Zastępstwa, piątek – 12.03.2021 r.
za Panie: A. Kilian i K. Witowską.

1. 2b – na 8:55,
2. 2a – ew Pani P. Smykał,
3. 1a – ew Pani G. Wysługocka,
2b – ew Pani E. Witczak (e),
4. 2b – ew Pani E. Witczak,
5a – religia odwołana,
5. 4b – WDŻ odwołany.

Zajęcia dodatkowe Pani K. Witowskiej – odwołane.
Dyżury:
7:30 – 8:00 – boisko Pan P. Kaczmarek,
9:40 – 9:50 – I i II piętro Pani E. Witczak,
boisko Pani P. Smykał.