Zastępstwa, poniedziałek - 17.12.2018 r.
za Panie: A. Sykałę i A. Mazurkiewicz.

1. IIIA – j. polski Pan M. Żmijowski,
2. 2a – ew Pani E. Nowak – Sachar,
7b – geografia Pani D. Szafrańska,
3. 2a – ew Pani M. Kostecka (e),
4b – matematyka Pan R. Kochanowski,
4. 2a – ew Pani A. Hajdul,
5. 2a – ew Pani A. Strzelbicka,
4a – matematyka Pan R. Kochanowski.

Zajęcia wyrównawcze Pani A. Sykały – odwołane.
Dyżury:
7:30 – 8:00 – szatnia G Pan M. Żmijowski,
9:40 – 9:50 – stołówka Pan R. Kochanowski,
10:35 – 10:45 – stołówka Pani A. Hajdul,
12:30 – 12:50 – I piętro Pani E. Nowak – Sachar.


 Zastępstwa, wtorek - 18.12.2018 r.
za Panie: A. Stróż i B. Mickiewicz (od 2. do 5. lekcji), A. Mazurkiewicz,
B. Kindrat – Powroźniak oraz Pana R. Janczewskiego.

1. 2b – ew Pani D. Janczewska,
2. 2a – ew Pani A. Stojecka (e)
6b (cała klasa) - przyroda Pani I. Mrowińska (e),
gr. 7b – świetlica Pan R. Kochanowski (e),
3. 2a – ew Pani D. Szafrańska (e),
gr. 7a – świetlica Pani A. Stojecka (e),
4. 2a – ew Pan J. Stefańczak (e),
5. 2a – ew Pani E. Nowak – Sachar (e),
3a – ew Pani E. Witczak (e),
gr. 5ab (Pani A. Stróż) – świetlica,
6. 7a (cała klasa) - chemia Pani A. Sykała (e),
gr. 8b – j. niemiecki Pan M. Żmijowski,
7. 8a (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska (e).

Klasa IIIA – wyjazd do Z. Góry.
W gabinetach 4 i 5 od 2. do 5 lekcji odbywają się próby egzaminów ósmoklasisty.
Dyżury:
7:30 – 8:00 – szatnia G Pani D. Janczewska,
8:45 – 8:55 – szatnia SP Pani A. Stojecka,
9:40 – 9:50 – stołówka Pani K. Witowska,
10:35 – 10:45 – I piętro Pani M. Greń,
korytarz i sala gimn. Pan J. Hajdul,
11:30 – 11:45 – boisko Pani A. Hajdul,
12:30 – 12:50 – II piętro Pani A. Kuczyńska – Kozar,
szatnia G Pani A. Sykała,
13:35 – 13:50 – boisko Pani E. Nowak – Sachar i Pani M. Kostecka.