Zastępstwa, piątek 24.01.2020 r.
za Panie: B. Kindrat – Powroźniak, M. Kostecką, A. Hajdul (na 3. lekcji)
i A. Kuczyńską – Kozar (na 4. lekcji).

1. gr. 5ab (Pani M. Kosteckiej) – w-f Pan M. Żmijowski,
2. 1a – ew Pani P. Smykał,
3. Konkurs recytatorski dla klas 1-3 – biblioteka szkolna,
2a – ew Pani D. Janczewska (e),
2b – ew Pani M. Greń,
4. Konkurs recytatorski dla klas 4-5 i 6-8 – biblioteka szkolna,
4a – g. wychowawcza Pani E. Witczak (e),
6a – matematyka Pan R. Kochanowski,
gr. 7ab (Pani M. Kosteckiej) – świetlica,
5. 1b – ew Pani K. Witowska,
6. Kółko wokalne - odwołane.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – korytarz i sala gimn. Pani A. Sykała,
11:30 – 11:45 – stołówka/szatnia G Pan R. Kochanowski,
I i II piętro Pani M. Greń,
12:30 – 12:50 – stołówka i szatnia G Pani K. Witowska.