Zastępstwa, czwartek 17.10.2019 r.
za Panie: A. Kuczyńską – Kozar, M. Jankowiak – Mrozińską, E. Witczak (k) oraz Pana R. Kochanowskiego.

1. gr. 5b – j. angielski Pani B. Kindrat - Powroźniak,
6a – j. polski Pani A. Stojecka,
2. gr. 7b – lekcja biblioteczna Pani E. Kurzawska (e),
8b – matematyka Pani E. Nowak - Sachar,
3. 6a – historia Pan R. Janczewski,
6b – geografia Pani A. Stróż
4. gr. 5c – j. angielski Pan M. Żmijowski,
8b – lekcja biblioteczna,
5. gr. 6a – j. angielski Pan M. Żmijowski,
gr. 6b – plastyka Pani K. Witowska (k),
8a – j. polski Pani A. Stojecka,
6. 6b – historia Pan R. Janczewski,
gr. 8a – j. angielski Pan M. Żmijowski.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – parter SP Pani B. Kindrat – Powroźniak,
I i II piętro Pani A. Stojecka,
8:45 – 8:55 – I piętro Pani M. Greń,
szatnia G Pani A. Stróż,
9:40 – 9:50 – stołówka i szatnia G Pan R. Janczewski,
10:35 – 10:45 – szatnia SP Pani A. Stojecka,
11:30 – 11:45 – boisko Pan M. Żmijowski,
parter SP Pani K. Witowska,
12:30 – 12:50 – boisko Pan M. Żmijowski,
szatnia SP Pani A. Stojecka,
13:35 – 13:45 – boisko Pani A. Sykała,
szatnia SP Pani M. Majchrzak.


 Zastępstwa, piątek 18.10.2019 r.
za Panie: A. Kuczyńską – Kozar i M. Jankowiak – Mrozińską.

1. gr. 6b – j. angielski Pani B. Kindrat - Powroźniak,
2. 6b (cała klasa) – w-f Pani M. Kostecka,
3. ----------------------------------,
4. 2a – ew Pani E. Kurzawska (e),
5. gr. 5b – j. angielski Pan M. Żmijowski,
6a (cała klasa) – w-f Pani M. Kostecka,
6. 8b – j. polski Pan M. Żmijowski,
7. gr. 8b – j. angielski Pani B. Kindrat - Powroźniak.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – parter SP Pani B. Kindrat – Powroźniak,
8:45 – 8:55 – I piętro Pani A. Stojecka,
9:40 – 9:50 – I piętro Pani K. Witowska,
12:30 – 12:50 – I i II piętro Pani M. Kostecka,
13:35 – 13:45 – boisko Pan M. Żmijowski,
14:30 – 14:40 – parter SP Pani B. Kindrat – Powroźniak.