Harmonogram spotkań z rodzicami w Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Batorego w Brodach w roku szkolnym 2019/2020

 

Zebrania z rodzicami:


10.09.2019 r.
 
22.10.2019 r.
 
10.12.2019 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych
 
11.02.2020 r.
  
31.03.2020 r.
 
19.05.2020 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
23.06.2020 r.
 
Podczas wszystkich zebrań dyżury pełnią dyrektorzy, pedagog, psycholog i pozostali nauczyciele.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć:

21. – 23. kwietnia 2020 r. – egzamin klas 8

27. – 30. kwietnia 2020 r. 

12. czerwca 2020 r.

Koniec 1. półrocza:

19.01.2020 r

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 01.01.2020 r.
 
Ferie zimowe

27 stycznia 2020 r. - 09 lutego 2020 r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna

09 kwietnia 2020 r.– 14 kwietnia 2020 r.
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.