Harmonogram spotkań z rodzicami w Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Batorego w Brodach w roku szkolnym 2021/2022

 

- 7 września 2021 r.,

- 26 października 2021 r.,

- 14 grudnia 2021 r. - informacja o przywiewanych ocenach I półrocza,

- 8 lutego 2022 r. - podsumowanie I półrocza,

- 29 marca 2022 r.,

- 17 maja 2022 r. - informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku.

Podczas wszystkich zebrań dyżury pełnią dyrektorzy, pedagog, psycholog i pozostali nauczyciele.