Harmonogram spotkań z rodzicami w Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Batorego w Brodach w roku szkolnym 2017/2018

 

Zebrania z rodzicami:

12.09.2017 r.
 
07.11.2017 r.
 
19.12.2017 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych
 
30.01.2018 r.
 
20.03.2018 r.
 
15.05.2018 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
21.06.2018 r.

 

Podczas wszystkich zebrań dyżury pełnią dyrektorzy, pedagog, psycholog i pozostali nauczyciele.

Dni wolne od zajęć na mocy rozporządzenia MEN z 6 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego:

2 stycznia 2018 r.

20 i 30 kwietnia 2018 r.

2 i 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

 

 Koniec 1. półrocza

 Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.