rada-napis

rok szkolny 2019/2020

rada

 

Przewodnicząca – Izabela Wnękowicz

 

Zastępca – Olga Maćkowiak

 

Skarbnik – Agata Gawron

 

Sekretarz – Roman Janczewski

 samorządy