rada-napis

rok szkolny 2020/2021

rada

 

Przewodnicząca – Izabela Wnękowicz

 

Zastępca – Olga Maćkowiak

 

Skarbnik – Agata Gawron

 

Sekretarz – Karolina Wargacka