rada-napis

rok szkolny 2018/2019

rada

 

Przewodnicząca – Izabela Wnękowicz

 

Zastępca – Olga Maćkowiak

 

Skarbnik – Agata Gawron

 

Sekretarz – Dorota Postek

 

Klasa 1a - 

Klasa 1b - 

Klasa 1c - 

Klasa 2a - 

Klasa 2b - 

Klasa 3a - 

Klasa 3b - 

Klasa 4a - 

klasa 4b - 

Klasa 5a - 

Klasa 6a - 

Klasa 6b -