ADMINISTRACJA

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W BRODACH

mgr Barbara Czahajda 

 

Godziny przyjmowania rodziców:

Poniedziałek i czwartek  10:55 – 11:40

Wtorek 9:50 – 10:35

środa  08:00 – 08:45

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W BRODACH

mgr Bernardeta Mickiewicz

mgr Grażyna Nowak

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W BRODACH

Sekretarz szkoły -  Wiesława Szul

Godziny urzędowania:

07:30 – 15:30

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KSIĘGOWOŚĆ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W BRODACH

 

Główna księgowa -  Maria Czernichowska

Starszy referent, kasjer – Anna Góralczyk

 

Godziny urzędowania:

07:45 – 15:45

------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRATOR STRONY WWW

Marzanna Greń