OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  

 Należność za obiady za styczeń 2018 r.

uczniowie - 52,50 zł

pracownicy - 105,00 zł

Obiady wydawane są w godzinach 10.35 - 14.00

 

Należność należy wpłacać do dnia 15-go każdego miesiąca w kasie szkoły (księgowość)

lub na konto 50 1090 1564 0000 0001 0345 4233

 

jadłospis napis