OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

baner uwaga  

zmiana numeru konta wpłat za obiady

 

Należność za obiady za październik 2018 r. (23 dni): obiad

 

uczniowie:

zupa - 23 zł

II danie - 57,50 zł

 

pracownicy

zupa - 46 zł

II danie - 115 zł

 Obiady wydawane są w godzinach 9.40 - 14.00

9:40 - 9:50 - zupa I-III

10:35 - 10:45 - zupa IV- IIIG

11:30 - 11:45 - II danie I-III

12:30 - 12:50 - II danie IV- VI

13:35 - 13:50 - IIdanie VII-IIIG

Należność należy wpłacać do dnia 15-go każdego miesiąca u intendentki

lub na konto 63 1090 1564 0000 0001 3729 9530

 

W przypadku nieobecności  w szkole, można dokonać odpisu za wyżywienie zgłaszając nieobecność osobiście lub telefonicznie do godz. 8.30  pod nr  tel. 517 483 264 .

Tylko na tej podstawie dokonane będą odpisy w następnym miesiącu.

 

Regulamin stołówki szkolnej

jadłospis napis