OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  

 

Dzienna stawka za żywienie od stycznia 2020 r.:

Dzieci przedszkolne:

śniadanie                                1zł

obiad (zupa, II danie, deser)    4zł

Uczniowie:

zupa                                       1zł

II danie                                   3zł

Pracownicy:

zupa                                      2zł

II danie                                  6zł

 Obiady wydawane są w godzinach 9.40 - 14.00

 

  9:40 -  9:50  - zupa I-IIIobiad

10:35 - 10:45 - zupa IV- IIIG

11:30 - 11:45 - II danie I-III

12:30 - 12:50 - II danie IV- VI

13:35 - 13:50 - IIdanie VII-IIIG

Należność należy wpłacać do dnia 15-go każdego miesiąca u intendentki

lub na konto 63 1090 1564 0000 0001 3729 9530

 

W przypadku nieobecności  w szkole/przedszkolu
można dokonać odpisu za wyżywienie
zgłaszając nieobecność osobiście lub telefonicznie
do godz. 8.30  pod nr  tel. 517 483 264 .

Tylko na tej podstawie dokonane będą odpisy w następnym miesiącu.

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zmiany stawki żywieniowej (.pdf)