Program Twoje dane - Twoja sprawa.
W tym roku kolejny raz przystąpiliśmy do programu. Niebawem więcej informacji...
A tu można poczytać więcej o inicjatywie.
Dane
 
 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach bierze udział w projekcie 
"Lasy dla zrównoważonego rozwoju" 
realizowanym 
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty 
przez 
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie


 

          Szkoła z klasą 2.0     


W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerami akcji są m.in. Gazeta Wyborcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Jest to program wspomagający nauczycieli i uczniów w uczeniu się i w nauczaniu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)? Jeden z jego etapów to tworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zasad korzystania z nowych technologii w edukacji. Przemyślane i samodzielnie zaproponowane przez uczniów zasady pomogą kształtować w nich umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W celu tworzenia Kodeksu 2.0 nasi wychowankowie spotkali się dwukrotnie – na debatach klasowych i debacie szkolnej, która odbyła się 10 grudnia br. 

szczegóły na stronie  http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

 

Kodeks 2.0

więcej(.pdf)


 

 

       

 

Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach realizuje zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji. Zajęcia odbywają się w ramach Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku, a zakończy się w czerwcu 2013 r.

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: "Grupa WUP, czyli: Wiem, Umiem-Potrafię"(m.in. zajęcia umożliwiające rozwijanie i prezentację zdolności manualnych oraz artystycznych.
  4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:" Klub Małego Naukowca" (m.in. przeprowadzanie doświadczeń i prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 


 

Projekt Let's speak English

czytaj więcej (.doc)

 


 

 

Projekt Our English 

 

czytaj więcej