UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

plik w formacie pdf

LP

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

szkoła

wychowawcy klas

2

Dzień Profilaktyki dla klas czwartych

8 września 2021 r.

Zasieki

D. Janczewska

M. Kostecka

A. Sojecka

B. Czahajda

3

Miedzynarodowy Dzień Języków Obcych

wrzesień 2021r.

szkoła

M. Jankowiak – Mrozińska

J. Rycerz

M. Żmijowski

4

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września 2021 r.

szkoła

E.Kurzawska

5.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października 2021 r.

szkoła

G. Nowak

A. Sykała

E. Nowak – Sachar

R. Kochanowski

6.

Akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym:

- Sprzątanie świata

- Wiosna bez płomieni

- Dzień Ziemi

wrzesień 2021 r.

marzec-kwiecień 2022

22 kwietnia 2022 r.

Gmina Brody

szkoła

szkoła

I. Mrowińska

A. Stróż

M. Kostecka

7.

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021 r.

szkoła

A. Hajdul

M. Greń

Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Zdrowego Śniadania

8 listopada 2021 r.

szkoła

wychowawcy klas I-III

9.

Święto Niepodległości

10 listopada 2021 r.

szkoła

gmina Brody

R. Janczewski

M. Żmijowski

Harcerze

10.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef

listopad 2021 r.

szkoła

SU

wychowawcy klas

11.

Andrzejki

26 listopada 2021 r.

szkoła

A. Kilian

Opiekun SU

11.

Jasełka

Światełko Pokoju

Spotkania opłatkowe

22 grudnia 2021 r.

szkoła

A. Kilian

Harcerze

wychowawcy klas

12.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2022 r.

Gmina Brody

B. Czahajda

A. Kilian

R. Kochanowski

13.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty 2022 r.

szkoła

nauczycielki informatyki

14.

Bal Karnawałowy (ostatki)

11 lutego 2022 r.

szkoła

D. Janczewska

A. Hajdul

K. Witowska

15.

Dzień Liczby Pi

14 marca 2022 r.

szkoła

nauczyciele matematyki

16.

Dzień Patrona

Święto Samorządności (powitanie wiosny)

21 marca 2022 r.

Szkoła

A. Sykała

R. Janczewski

A. Stróż

SU

17.

3 – Maja

29 kwietnia 2022 r.

szkoła

Gmina Brody

Harcerze

R. Janczewski

A. Stojecka

n-le w-f

18.

Festiwal Nauki

17 czerwca 2022 r.

szkoła

SU

Rada Rodziców

nauczyciele humaniści

19.

Piknik rodzinny

5 czerwca 2022 r.

szkoła

Rada Rodziców

nauczyciele

20.

Dni Sportu

Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

21-22 czerwca 2021 r.

szkoła

nauczyciele w-f

M. Greń

A.Strzelbicka

R. Kochanowski

21.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Szkoła

A. Sykała

M. Żmijowski