UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

plik w formacie pdf.

  

LP

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

szkoła

E.Witczak
R.Kochanowski

2.

Narodowe Czytanie

6 września 2019 r.

szkoła

Gminna Biblioteka Publiczna

3.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 r.

szkoła

G. Nowak

A. Sykała

R.Kochanowski

E.Nowak-Sachar

5.

Dzień Profilaktyki dla klas czwartych

wrzesień 2019r.

Zasieki


A. Stróż
E.Witczak
B. Czahajda

6.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

26 września 2019 r.

szkoła

M. Jankowiak-Mrozińska
M.Żmijowski

B.Kindrat-Powoźniak

7.

Akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym:

- Sprzątanie świata

- Wiosna  bez płomieni

- Dzień Ziemi

20 września 2018 r.

20 września 2019 r.

marzec-kwiecień 2020 r.

24 kwietnia 2020 r.

ZPO Marszów

gmina Brody

szkoła

szkoła

gmina Brody

I. Mrowińska

A.Stróż

M. Kostecka

8.

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 r.

szkoła

P.Smykał
K.Witowska

SU

9. 

Międzyszkolna sesja językowa

 20 listopada 2019 r.

szkoła

M. Jankowiak-Mrozińska
M. Żmijowski
A.Kuczyńska-Kozar
A.Stojecka

10.

Dzień Zdrowego Śniadania

8 listopada 2019 r.

szkoła

Rada Rodziców

11.

Święto Niepodległości

8 listopada 2019 r.

szkoła

gmina

A. Stojecka
R. Janczewski
A. Kuczyńska-Kozar
B. Mickiewicz
B .Kindrat-Powroźniak
Harcerze

12.

Andrzejki

28 listopada 2019 r.

szkoła

A. Kilian
Opiekun SU

13.

Jasełka 
Światełko Pokoju
Spotkania opłatkowe

20 grudnia 2019 r.

szkoła

A. Kilian

Wychowawcy klas

14.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2020 r.

Brody

A. Kilian
R. Kochanowski
B. Czahajda

15.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty 2020 r.

szkoła

nauczycielki informatyki

16.

Ostatki (Bal karnawałowy)

20 lutego 2020 r.

szkoła

A.Strzelbicka
B.Kowalczuk
D.Janczewska
SKC i SU

17.

Dzień Patrona

Święto Samorządności

Dzień liczby Pi          

20 marca 2020 r.

13 marca
2020 r.

szkoła

A.Sykała
R.Janczewski
A.Stróż
SU

Nauczyciele matematyki

18.

3 – Maja („Bieg na biało-czerwono”)

30 kwietnia 2020 r.

szkoła

A.    Hajdul
M.Kostecka

Harcerze

19.

Festiwal Nauki

3 czerwca 2020 r.

szkoła

SU

Rada Rodziców

Nauczyciele

20.

Piknik rodzinny

7 czerwca 2020 r.

szkoła

Rada Rodziców

Nauczyciele

21.

Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

22 czerwca 2020 r.

szkoła

  R. Kochanowski

22.

Dni Sportu

23-24 czerwca 2020 r.

Nauczyciele w-f

M.Greń

23.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020  r.

szkoła

A. Stojecka
E.Nowak-Sachar