UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

plik w formacie pdf

LP

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

szkoła

wychowawcy klas

2.

Narodowe Czytanie

4 września 2020 r.

szkoła

E. Kurzawska

n-le j. polskiego

3.

Dzień Profilaktyki dla klas czwartych

wrzesień 2020 r.

Zasieki

R. Janczewski

R. Kochanowski

A. Stróż

B. Czahajda

4.

Miedzynarodowy Dzień Języków Obcych

24 września 2020r.

szkoła

M. Jankowiak – Mrozińska

B. Kindrat – Powroźniak

M. Żmijowski

5.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 r.

szkoła

G. Nowak

A. Sykała

E. Nowak – Sachar

R. Kochanowski

6.

Akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym:

- Sprzątanie świata

- Wiosna bez płomieni

- Dzień Ziemi

18 września 2020 r.

marzec-kwiecień 2021 r.

22 kwietnia 2021 r.

Gmina Brody

szkoła

szkoła

I. Mrowińska

A. Stróż

M. Kostecka

7.

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 r.

szkoła

A. Strzelbicka

G. Wysługocka

Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Zdrowego Śniadania

6 listopada 2020 r.

szkoła

wychowawcy klas

9.

Święto Niepodległości

10 listopada 2020 r.

szkoła

gmina Brody

R. Janczewski

D. Janczewska

A. Stojecka

B. Kindrat-Powroźniak

Harcerze

10.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef

20 listopada 2020 r.

szkoła

SU

11.

Andrzejki

26 listopada 2020 r.

szkoła

A. Kilian

Opiekun SU

11.

Jasełka

Światełko Pokoju

Spotkania opłatkowe

22 grudnia 2020 r.

szkoła

A. Kilian

Harcerze

wychowawcy klas

12.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2021 r.

Gmina Brody

B. Czahajda

A. Kilian

R. Kochanowski

13.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty 2021 r.

szkoła

nauczycielki informatyki

14.

Bal Karnawałowy (ostatki)

12 lutego 2021 r.

szkoła

D. Janczewska

A. Hajdul

K. Witowska

15.

Dzień Liczby Pi

12 marca 2021 r.

szkoła

nauczyciele matematyki

16.

Dzień Patrona

Święto Samorządności (powitanie wiosny)

19 marca 2021 r.

Szkoła

A. Sykała

R. Janczewski

A. Stróż

SU

17.

3 – Maja

30 kwietnia 2021 r.

szkoła

Gmina Brody

Harcerze

R. Janczewski

A. Stojecka

n-le w-f

18.

Festiwal Nauki

24 maja 2021 r.

szkoła

SU

Rada Rodziców

nauczyciele zespołu matematyczno- przyrodniczego

19.

Piknik rodzinny

13 czerwca 2021 r.

szkoła

Rada Rodziców

nauczyciele

20.

Dni Sportu

21-22 czerwca 2021 r.

szkoła

nauczyciele w-f

M. Greń

21.

Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

23 czerwca 2021 r.

szkoła

R. Kochanowski

22.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Szkoła

A. Kuczyńska – Kozar

M. Jankowiak - Mrozińska