Katalog adresów internetowych używanych przez uczniów i nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach

- Szkoły z Klasą 2.0

 

  

 

 

 

Dziedzina / przedmiot

 

Adres internetowy strony / portalu / platformy

 

 

wiedza ogólna, międzyprzedmiotowa

www.interklasa.pl

www.scholaris.pl

http://eduskrypt.pl/

http://www.olimpus.edu.pl/

www.edukacja.edux.pl

http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0

http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=5634

 

 

edukacja wczesnoszkolna

http://www.superkid.pl/dla-dzieci

http://www.necio.pl/

http://www.nowaera.pl/glowna-menu/serwis-dla-nauczycieli.html

http://www.otopjunior.org.pl/pl/dokumenty/w_swiecie_ptakow

http://www.nowaera.pl/

http://www.superkid.pl/

http://www.ortograffiti.pl/

http://www.operon.pl/

http://www.edumach.pl/

http://www.ceo.org.pl/

http://www.pedagogikazabawy.pl/index.html

http://www.biesydwa.pl/

http://www.domowyprzedszkolak.pl/

http://nauczyciel.wsipnet.pl/kluby/

http://www.matzoo.pl/

http://www.discoverychannel.pl/programy/jak-to-jest-zrobione/

http://klasoteka.pl/category/dla-dzieci/

http://www.bazgroszyt.pl/

https://www.kosmikus.pl/ctrl.php/login/login

www.mamkotanapunkciemleka.pl

www.trzymajforme.pl

www.dla-dzieci.com.pl

http://www.zyraffa.pl/edukacja/

http://ciufcia.pl/

http://www.ito.hg.pl/

http://www.kula.gov.pl/

http://www.lulek.tv/

http://www.pyrek.pl/

http://kubus.pl/

http://www.mlekozklasa.pl

http://www.sieciaki.pl/

http://klasoteka.pl/

http://www.planetaenergii.pl/

 

 

historia

http://www.olimpus.edu.pl/

 

 

informatyka / internet / komputery

http://www.sieciaki.pl/

https://www.canva.com/

http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf

http://mistrzowiekodowania.pl/materialy-do-pobrania/

 

język polski

http://wolnelektury.pl/
http://so.pwn.pl/
http://www.dyktanda.net/dyktanda.php
http://gwo.pl/
http://www.rybnik.pl/bsip/publik/pokazy.htm
http://slideplayer.pl/slide/831593/#
http://nauczyciel.wsipnet.pl/kluby/
http://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela

 

 

język angielski

http://www.yummy.pl/

www.ang.pl
www.ling.pl
www.anglomaniacy.pl
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.angprofi.pl/
http://www.e-angielski.com/

https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT

 

 

matematyka

http://www.matzoo.pl/

http://www.superkid.pl/matematyka-cwiczenia-online

http://www.oeiizk.edu.pl/matma/kwasnik/start.html

http://www.kangur-mat.pl/zadania.php

http://www.scholaris.pl/

http://zabawazmatematyka.blogspot.com/

http://dladzieci.pl/ecid,39,eid,3183,title,Wesola-matematyka,zabawa.html?ticaid=613001

http://www.gry-matematyczne.pl/

http://www.lulek.tv/games/category/31/inteligencja-matematyczna

http://www.zyraffa.pl/edukacja/

http://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-starszych/liczby-i-miary

 

 

muzyka

http://www.qlturka.pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/15-informacje/18-o-muzykotece-szkolnej

http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=5634

 

 

plastyka

http://www.qlturka.pl/

http://www.zacheta.art.pl/page/view/153/edukacja-gry-dla-dzieci

http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=5634

 

 

przyroda

http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/

http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/oepl-w-jeziorach-wysokich

http://www.bocian.org.pl/

www.salamandra.org.pl

www.zyraffa.pl

www.erys.pl

www.nowaera.pl/pomoce/przyroda

http://explore.org/ (przyrodnicze obserwacje)

http://www.superkid.pl/ciekawostki-przyrodnicze-dla-dzieci

http://www.dziecirosna.pl/zabawy/
szkolny_plac_zabaw/10_eksperymentow_z_woda.html

http://odkrywcy.pl/

http://www.planetaenergii.pl/

http://www.wiking.edu.pl/

 

religia

www.natan.pl
www.zpm.natan.pl
http://www.opoka.org.pl/php/szukaj.php?noint=Y&kat=K
www.katecheta.pl
http://www.katechetyka.eu/
http://www.katechetycy.pl/
http://www.wnk.kuria.zg.pl/
www.kerygma.pl
www.duszpasterstwo.org
www.deon.pl
www.malygosc.pl
http://katecheza.wydawnictwowam.pl/
www.biblioteka.natan.pl

 

sport / wychowanie fizyczne

http://www.wychowaniefizyczne.pl/
http://wychowaniefizyczne.net/
www.trzymajforme.pl

 

technika

http://wychowaniekomunikacyjne.org.pl/
http://bezpieczny-rowerzysta.pl
http://www.oskduet.pl/
http://brd.andrej.edu.pl/
http://sztukaodzywiania.pl/
http://www.mt.com.pl/