rada-napis

rok szkolny 2015/2016

rada

 

Przewodnicząca – Katarzyna Brenk

 

Zastępca – Katarzyna Będkowska

 

Skarbnik – Agata Gawron

 

Sekretarz – Izabela Wnękowicz 

 

 

Klasa 1a - 

Klasa 1b - 

Klasa 1c - 

Klasa 2a - 

Klasa 2b - 

Klasa 3a - 

Klasa 3b - 

Klasa 4a - 

klasa 4b - 

Klasa 5a - 

Klasa 6a - 

Klasa 6b -