JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!! logo szkolaz klasa 2.0

W minionym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerzy akcji to  m.in. Gazeta Wyborcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Był to program wspomagający nauczycieli i uczniów w uczeniu się i w nauczaniu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Uczestnictwo w nim zakończyło się sukcesem. Otrzymaliśmy tytuł Szkoły eksperckiej oraz Certyfikat 2.0!

certyf2.0          se