Organizacja zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Brodach,

23 czerwca 2017 r.

  9:00 – Apel w Gimnazjum.
10:30 – Apel w Szkole Podstawowej.

Przyjazdy i odjazdy autobusów(.pdf)


 

Certyfikat "Lepsza Szkoła"

zobacz (.pdf)


 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

(.pdf) pobierz


 

 

 

wakacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zaprasza dzieci z gminy Brody
na 2 nieodpłatne wakacyjne wycieczki więcej (.pdf)


 Podziękowania za udział w V Lubuskim Sejmiku Dziecięcym (.pdf)


 

 
 Festiwal nauki
  
 
DZIECI PRZYJĘTE DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
 

mama i tata


 

 

Mapa drogowa reformy edukacji Dobra Szkoła

broszura informacyjna (.pdf)